Om de kerk een centrale plek in de gemeenschap van Jislum te laten behouden worden er evenementen georganiseerd in en rondom het gebouw waaronder een kerstfair.
De kerk kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld een jubileum, huwelijk, begrafenis of tentoonstelling mits passend in agenda en zonder dat omwonenden daarvan ernstige overlast ondervinden. U kunt contact opnemen met het stichting bestuur om een evenement te kunnen organiseren op deze unieke locatie.

Trouwen in Jislum
Gelegenheidsdiner voor ca 40 genodigden
Tentoonstelling aardewerk