hekwerk bij de ingang van het hof van de Catharinakerk in Jislum
Het hekwerk bij de ingang van het hof bevat de symbolen van leven en sterven en is gesierd met de tekst “gedenk te sterven”.

De begraafplaats is van oudsher een bijzondere (anders dan een algemene) begraafplaats en hoorde bij de hervormde gemeente Wânswert-Jislum. De kerkelijke gemeentes werden in 1602 reeds samengevoegd, maar behielden wel ieder hun eigen kerkbestuur. De graven zijn voornamelijk van families die nu nog steeds of ooit in Jislum woonden. In februari 2019 is het eigendom en het beheer en onderhoud overgegaan naar de stichting Ta behâld fan de Jislumer Tsjerke. Het bestuur van de stichting heeft gemeend de toelating voor aankoop van een graf te moeten laten zoals voorheen. De begraafplaats is daarom wel open voor alle gezindten, maar voorbehouden aan inwoners en voormalig inwoners van Jislum en omstreken. In het reglement van de begraafplaats wordt dit nader omschreven. Dit reglement en de tarievenlijst worden op verzoek toegezonden.

Aangesloten bij LOB (Landelijke Organisatie Begraafplaatsen) www.begraafplaats.nl, waar (algemene) informatie over begraven te vinden is.
Beheerder begraafplaats: Siebe Terpstra
mobiel: 06 53423747
e-mail: begraafplaats@catharinakerk-jislum.nl

Ornament op het smeedijzeren hekwerk.
Begraafplaats bij de Catharinakerk in Jilsum.